ចែឈូក គ្រឿងសមុទ្រ ក្នុងខេត្តកំពត

ហាងយើងខ្ញុំមានលក់គ្រឿងសមុទ្រ ស្រស់ៗ រៀងរាល់ថ្ងៃ លោកអ្នកអាចធ្វើការកម្ម៉ង់បាននៅទីនេះ

លោកអ្នកអាចធ្វើការ ដាក់កម្ម៉មុនថ្ងៃបាន ដើម្បីធានាថា មានគ្រឿងសមុទ្រ

ហាងយើងខ្ញុំមានលក់ម្ហូបគ្រឿងសមុទ្រកម្ម៉ង់ នឹងគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ ៗ នឹងទទួលចម្អិនហើយ វេចខ្ចប់​

ជាមួយចុងភៅ ដែលមានបទពីសោធន៍នឹងរសជាតិម្ហូបក្នុងតំបន់ ពិសេសការធ្វើម្ហូបគ្រឿងសមុទ្រ

អុីឈូក

Kitchen Manager

មានច្រើនប្រភេទ
+ 0

តម្លៃគ្រឿងសមុទ្រស្រស់

Estimate your Spending on Fresh Organic Fish

Kilos of fish

Number of clams

Type of Fish

 • Select Option

 • Sea bream

 • Shrimps

 • Lobster

 • Sardines

  • Select Option

  • Sea bream 2

  • Shrimps 4

  • Lobster 1

  • Sardines 4

Type of payment

 • Select Option

 • Credit card

 • Bank Transfer

 • By hand

 • Paypal

  • Select Option

  • Credit card 2

  • Bank Transfer 1

  • By hand 4

  • Paypal 6

Sauce Included

Not

Yes

Numbers of people who have to eat

$ 0

RECOMMENDED

Frequent Questions

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae. Phasel rhoncus, purus et consect etur volutpat, turpis eros sodales orci, vel vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងសមុទ្រ ដាក់ហាងភោជនីដ្ឋាន

សម្រាប់បងៗម្ចាស់ហាងចង់បានគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗថ្មីៗ ដាក់ហាងភោជនីដ្ឋាន យើងខ្ញុំមានគ្រឿងងសមុទ្រផ្គត់ផ្គង់រៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ ។

ទំនាក់ទំនងមកកាន់ពួកយើង

Fish Market :

087 324 192

Drop a Line

Information :

info@seafood.com